Your address will show here +12 34 56 78
Mentor Up, Scale Up!
Platforma mentoringu online

dla młodych przedsiębiorców z branży SportsTech
Początek: 01-07-2020 - Koniec: 30-09-2021
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA205-081253
Dotacja UE: 70735 EUR
Program: Erasmus +
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Rodzaj działania: Partnerstwa Strategiczne na rzecz młodzieży
Rezultaty pracy intelektualnej 1
Najlepsze praktyki w zakresie przedsiębiorczości SportsTech
Rezultaty pracy intelektualnej 2
Platforma Mentoring Online dla młodych przedsiębiorców z branży SportsTech
  • Text Hover
  • Text Hover
Partnerzy Projektu
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Początek: 02-07-2018- Koniec: 01-01-2020
Numer projektu: 2018-1-PL01-KA205-050043
Dotacja UE: 78.760 EUR
Program: Erasmus +
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Rodzaj działania: Partnerstwa Strategiczne na rzecz młodzieży
Koordynator
MOBILE ADVENTURE SP. ZO.O.
 
Partnerzy SPINENT 1:
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
EYROPAIKO INSTITOYTO TOPIKHS ANAPTYKSHS
Rezultaty pracy intelektualnej 1:
Wytyczne i zestaw narzędzi dotyczących przedsiębiorczości w dziedzinie SportsTech dla młodych ludzi
Rezultaty pracy intelektualnej 2:
Szkolenie online z zakresu przedsiębiorczości SportsTech dla młodych ludzi
  • Text Hover
Stronie internetowej została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Stronie internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną.